In onze webwinkel maken wij gebruik van externe partij(en) om uw betaling zo veilig als mogelijk te kunnen laten plaats vinden.